LETNÉ TÁBORY 2021

Milí rodičia!

Naše Detské hudobné centrum Sonyta Music ponúka tento rok denné tábory v týchto termínoch:


19. 7. - 23. 7. 2021 Jazdecký tábor Ľubietová

8,30 - 17,00 hod.

Program: 5 x koníky, veselá angličtina, keramické tvorivé dielne,
vedomostné, športovo - zábavné hry a súťaže, turistika

Banskobystrický geopark:
- geologická lokalita Vodopád Vôdka – ryžovanie zlata a granátov
- archeologická lokalita Vysoká – turistika, história, Hradisko, Vartovka
- mineralogická lokalita kamenné more Drobné skalčie, rozbíjanie kameňov
- Náučný banský chodník, návšteva štôlne, história baníctva,
Mineralogická a horninová expozícia Ľubietovej a okolia

Cena: 160 €

V cene je zahrnutá doprava z B. Bystrice do Ľubietovej a späť, poistenie, školení lektori, obed, olovrant, odmeny.
Jazdeckú školu v Ľubietovej vedie p. Bukelová. Program v Ľubietovej zabezpečujeme v spolupráci s Oz Libetha.


16. 8. - 20. 8. 2021 Jazdecký tábor Ľubietová

8,30 - 17,00 hod.

Program: 3 x koníky, Anglický muzikál, Výtvarný ateliér JAS s Mgr. Jankou Anděl Šustrovou,
vedomostné, športovo - zábavné hry a súťaže, turistika

Banskobystrický geopark:
- geologická lokalita Vodopád Vôdka – ryžovanie zlata a granátov
- archeologická lokalita Vysoká – turistika, história, Hradisko, Vartovka
- mineralogická lokalita kamenné more Drobné skalčie, rozbíjanie kameňov
- Náučný banský chodník, návšteva štôlne, história baníctva,
Mineralogická a horninová expozícia Ľubietovej a okolia

Cena: 148 €

V cene je zahrnutá doprava z B. Bystrice do Ľubietovej a späť, poistenie, školení lektori, obed, olovrant, odmeny.
Jazdeckú školu v Ľubietovej vedie p. Bukelová. Program v Ľubietovej zabezpečujeme v spolupráci s Oz Libetha.

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online prihlášky