Hurá prázdniny FONČORDA - SÁSOVÁ!

Rodinné centrum Sonyta Music organizuje každoročne pre deti od 4 -15 rokov
DENNÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU HELEN DORON, s výletmi, športovými, tvorivými, montessori aktivitami, divadielkom.
Sprevádzať Vás budú Františka Vöröšová a Soňa Hanzl - Kopčanová - 0905 282 513, sonytamusic@gmail.com

Novinkou je KREATÍVNY TÁBOR so Slávkou Fialovou - 0903 905 900, sfialova@tvoriveslovensko.sk
pre deti od 5 -15 rokov s bohatým tvorivým programom, ktorý bude prebiehať na oboch sídliskách.
Tešíme sa na Vás!