Tanečný krúžok pre deti od 3 do 7 rokov.

Pomocou tanečnej prípravy rozvíjame kultivovaný pohybový prejav, zmysel pre orientáciu v priestore,kreativitu, sluchovo-motorickú inteligenciu. Deti si osvoja základy moderneho a ľudového tanca, detskej zumby, latinsko- amerických tancov...

Zúčastňujeme sa na rôznych vystúpeniach a tanečných prehliadkach.

Prihlásenie: 0907 148 557