Škôlkarik

je adaptačný program pre deti, ktoré čaká nástup do škôlky. Program prebieha v čase 8.30 - 11.30 hod.

Hlavnou myšlienkou je prostredníctvom aktivít:

  • pripraviť dieťa pre úsešný štart v MŠ v príjemnom a empatickom prostredí
  • podporiť socializáciu dieťaťa v kolektíve rovesníkov
  • podporiť celostný osobnostný rozvaj dieťaťa
  • rozvíjať psychomotoriku, emocionabilitu,sociabilitu a citovú samostatnosť
  • rozvíjať pocit istoty u detí pomocou organizovaných, rutinných aktivít
  • súčasťou vzdelávania sú programy Sonyta Music, Angličtina Helen Doron, Montessori dielničky, výtvarné aktivity, cvičenie ... atď v režime MŠ

Prihlásenie: 0905 282 513